Izračun gubitaka napona

Duljina linije (m) /Materijal kabela:

Aluminijski aluminij

Raskrižje kabela (mm?):

0,5 mm? 0,75 mm? 1,0 mm? 1,5 mm? 2,5 mm? 4,0 mm? 6,0 mm? 10,0 mm? 16,0 mm? 25,0 mm? 35,0 mm? 50,0 mm? 70,0 mm? 95,0 mm? 120 mm?

Snaga opterećenja (W) ili struja (A):
Napon mreže (V):

snaga

faza 1

Faktor snage (cos?):

Struja

3 faze

Temperatura kabela (° C):
Gubici napona (V /%)
Otpor žice (ohm)
Reaktivna snaga (Var)
Napon pri opterećenju (B)