Izračun električnog kruga

Svi elektrotehnički uređaji koje koristimo u svakodnevnom životu imaju električni krug. Ona prenosi električnu energiju uređaja. Drugim riječima, električni krug su različiti uređaji i objekti koji čine "cestu" za električnu struju. Tipično, električni krugovi izračunavaju se prema Ohmovom zakonu. Također možete upotrijebiti prvi ili drugi zakon Kirchhoffa. Sve formule za ove zakone mogu se naći u bilo kojoj specijaliziranoj literaturi o fizici.

Ako sve ovo želite učiniti mnogo brže, sve potrebne izračune možete izvršiti na našem online kalkulatoru. Da biste izračunali parametre električnog kruga, morate unijeti dvije željene vrijednosti. Vjerojatnost pogreške u svim izračunima je minimizirana!

J = U /R; U = r J; R = U /J; P = U? /R

Za izračun parametara električnog kruga moraju se unijeti dvije vrijednosti.

Napon, V)

Struja (A)

Otpor (Ohm)

Snaga (W)